Als de Geschiedenis Enige Indicatie Kan / Mag Geven Dan Is Dit Wat Er Gaat Gebeuren Aankomende Jaren (Belangrijk Om Te Weten Voordat Je Beslissingen Gaat Nemen Voor Je Eigen Toekomst)

Abonneer je op mijn YouTube Kanaal

Het is niet de informatie die we nog niet weten die ons in veel gevallen tegenhoudt. Het is juist de informatie waarvan we met 100% zekerheid denken te weten dat het de waarheid is, en waar we niet van afwijken, die ons tegenhouden.

Ik heb altijd verantwoordelijkheid genomen voor mijn acties, voor mijn normen en waarden, voor mijn gedachten, en mijn eigen resultaat.

Als jij problemen ervaart, betekent dat dat iemand anders dat jou aandoet, of voel je dat het jouw verantwoordelijkheid en nieuwe keuzes moet maken.

Maar voor hetgeen we hier in deze video’s gaan behandelen, is verantwoordelijkheid nemen wel een kracht.

Ik heb geen banden met wat dan ook. Ik stem niet, één keer gedaan, toen ik een jaar of 21 was.

Ik ben niet met politiek bezig, ik kijk nagenoeg geen nieuws of lees geen kranten of mainstraim media.

De mensen waar ik het meest mee heb en om geef zijn individuen die open staan, en willen groeien.

Als je niet open staat en wilt groeien is dat ook goed, ik geef nog steeds om je…

Maar ik heb in het verleden gezien dat ik de beste click heb met mensen die volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. En de manier waarop ze informatie opnemen en uitfilteren.

Ik denk dat individuen op persoonlijk niveau hun zaakjes op orde moeten hebben, en dat al deze individuen samen een fijne samenleving kunnen vormen.

En ik wil individuen helpen, als ze openstaan.

50.000 jaar geleden… Wat weet je over deze periode.

Paleo. Deze mensen leefden in tribes.

Community bestond uit 100 - 150 mensen. Deze mensen waren met name nomadic.

Ze waren vrij om te gaan waar ze wilden.

Ze waren erg connected met de natuur, ze waren mobiel, en veranderden van plek naar gelang de seizoenen, eten en trek van de dieren etc.

Mensen gingen overal naartoe waar de kansen lagen.

Omdat ze zo connected waren met de wereld, hadden ze niet het gevoel dat ze beter waren en de wereld hun speelveld was, maar ze waren ook niet minder. Ze waren gewoon onderdeel van de natuur.

Er was respect voor natuur. Ze zagen zichzelf als de natuur, niet als aparte entiteit zoals we vandaag de dag zien.

Omdat mensen in de tribes moesten overleven, was hun vertrouwen in elkaar heel hoog, hun skillset was belangrijk, communicatie was belangrijk. Iedereen wist zijn plek in de tribe.

Sommige waren specialisten in jagen, anderen in verzamelen, anderen in het maken van schuilplekken of woningen, anderen in het verzorgen van de babies en kinderen, anderen waren specialist in medicijnen, anderen in het lezen van de sterren en seizoenen.

Deze skillsets werden van generatie op generatie overgegeven.

En zelfs tot voor een paar honderd jaar geleden. Sinds 1000 jaar hebben we achternamen, die af en toe nog de ambacht verraden van de familie.

Mandemakers, waar denk je dat de skillset lag. Misschien het maken van manden. Of Smit.

Dit is onze historie. Vrij relaxed.

Mensen werkten bijna niet. Ze deden hun specifiek arbeid voor 3 uurtjes per dag. Soms gingen jagers voor een langere tijd weg. Maar iedereen had genoeg, en er was geen surplus. Er werd niks weggegooid, en alles werd opgemaakt en gebruikt.

Dit zorgde ervoor, en dat is ook belangrijk in dit verhaal.

Dat er geen grote oorlogen waren of wat dan ook. Natuurlijk zullen er opstootjes zijn geweest als verschillende tribes elkaar tegenkwamen. Maar massale veldslagen, want… wat was er verder te plunderen of nemen.

De waarde die tribes hadden, zat allemaal in de verschillende individuen. Niet in spullen die ze hadden.

Maar wat gebeurde er… Ongeveer 15.000 jaar geleden.

Mensen kregen door dat als ze een zaadje in de grond stopte, dat de opbrengst geconcentreerd was en je veel makkelijker voor je eten kon zorgen. Een zaadje zorgde voor 100x meer opbrengst dan jagen en verzamelen. De landbouw, en agricultuur kwamen hierdoor in opkomst.

Mensen bleven op één plek, en meer en meer voedsel werd verbouwd.

En terwijl dit gebeurde, groeide ook het aantal mensen.

Als je kijkt naar het aantal mensen wereldwijd, en de exponentiële stijging in de laatste 50 jaar… Dan zul je zien dat vanaf het moment dat er landbouw bedreven werd, de populatie enorm stijgt.

Meer voeding, meer mensen.

Wat er ook gebeurde is dat rijkdom, niet simpelweg meer je vaardigheden of je ideeën waren. Voor het eerst in de geschiedenis werd rijkdom iets fysieks.

Je fysieke land, je gewassen. De oogst die je opsloeg werd rijkdom.

En hiermee kwam de opkomst van een nieuw soort… noem het specialisme. Of vakmanschap.

Je weet inmiddels dat mensen zich al honderd duizenden jaren specialiseerden. De jagers werden beter in jagen, de mandenvlechters beter in manden vlechten, noem maar op.

Maar doordat mensen op één plek bleven, en rijkdom fysiek gemaakt werd, en hiermee de wereld veranderde… zagen sommige mensen een kans om zich te specialiseren in…

Geweld.

Bekijk het vanuit de mindset van iemand van 10.000 jaar geleden. Ineens was er geen noodzaak meer om de bossen in te gaan, je kon je eigen groenten en fruitbos verbouwen… Maar wat als je dat niet kon? Wat als het jou niet geleerd was van generatie op generatie hoe je iets vanaf nul kunt laten groeien…

Kun je zien hoe makkelijk het was voor een specialist in geweld om te zeggen… Geef mij jouw oogst maar? Ohh, en ik vermoord je hoe dan ook.

Want het is een stuk gemakkelijker om het land, de boerderij, het vee en alle andere assets over te nemen door iemand te vermoorden dan dat het is om te leren hoe je gewassen moet verbouwen, achter herten aan te rennen etc.

Des te gewelddadiger je was, des te meer rijkdom je kon bemachtigen.

Maar dit was direct ook een probleem.

Want zodra de boerderij overgenomen was, het vee, de gewassen, wat dan… Na één seizoen konden ze er niks meer mee, moesten weer door naar de volgende boer.

Dit was niet echt een goede lange termijn strategie.

Dus dit is wat er gebeurde, in plaats van de boer te vermoorden, zeiden ze … we laten je leven, maar je moet blijven produceren. En op deze manier werden de specialisten in geweld steeds rijker.

Dit is de tijd dat geld in omloop kwam, dat boekhouding werd uitgevonden etc.

Dat er legers kwamen, en andere technieken om zichzelf te beschermen voor de andere specialisten in geweld.

Deze controlerende specialisten in geweld, hadden geen enkele mogelijkheid om zelf te produceren. Ze weten dat hun enige bestaansrecht ligt in het controleren van de producers.

Als ze de controle over de producers verliezen, dan zijn hun levens in gevaar.

En dus controleren ze met geweld.

Geweld in deze is dus hetzelfde als rijkdom.

De meest gewelddadige personen, waren het rijkst. En werden steeds beter. Beter in oorlog. Beter in het afpakken van land, in het plunderen.

Ze gebruikten hun rijkdom om de technologie van hun geweld verder uit te breiden.

Niks in de afgelopen 15.000 jaar is winstgevender geweest dan het gebruik van geweld.

En nee, dit schetst geen mooi plaatje van onze mensheid.

Maar het is wat het is. En daarnaast denk ik ook niet dat mensen vanuit hun core slecht zijn. Ik denk dat de meeste mensen producers zijn. Dingen willen leren, beter willen worden in het produceren.

Maar er zijn uitzonderingen. En deze mensen, hebben alleen geleerd hoe ze geweld kunnen gebruiken. Hoe ze controle kunnen houden.

Hoe zou je vandaag de dag deze specialisten in geweld noemen?

De overheid?

Is er een enkele andere entiteit in de wereld die een monopolie positie heeft op geweld?

Op het voeren van oorlog. Op het trainen van een leger? Of politie of ME?

Nee, de overheid bepaald dit. En ja, tegenwoordig worden ministers en presidenten gekozen… Maar als je ook maar denkt dat je hierdoor enige inspraak hebt in wat er gebeurt in jouw land, dan kom je van een koude kermis thuis.

Ok, terug naar de producers en de controllers.

Want de controllers kun je nog eens onderverdelen in twee groepen.

Je hebt de aanvallers, de jagers, die slachten.. En dan zijn er de parasieten die leegzuigen.

Maar beide groepen hebben het volgende gemeen… Ze produceren niks.

En ze kunnen niet leven zonder de producers.

De jagers nemen zonder te vragen, ze zijn hier eerlijk over. Maar de parasieten zijn het meest sneaky. Ze blijven aan je kleven, en ze bedreigen je niet maar zeggen…

… je hebt zoveel, dat kun je best delen.

Ze manipuleren je.

Nou is het niet dat beveiliging helemaal niks waard is. Het is fijn als er beveiliging is wanneer andere personen jouw eigendommen willen stelen (politie), of wanneer een land je wil aanvallen (leger). En het is handig dat er een soort van systeem is van orde en handhaving.

Maar er komt een punt… dat het geen beveiliging meer is, en het doel voorbij schiet en het niks anders is dan controle.

Maargoed, jaren gaan voorbij… De rijkdom concentreert zich… en inmiddels leven we zo’n 500 jaar geleden, in het jaar 1500.

Europa is de grootste concentratie van rijkdom.

Je had de aanvallers, het koninkrijk en de parasieten, de kerk. En ik heb het hier niet over god. Of over het geloof, maar alleen over de bureaucratische entiteit, de kerk.

De kerk zoog mensen leeg, door hun regels en wetten. De kerk regeerde wat er op straat gezegd werd. Ze deden dit door mensen dom te houden. Alleen de priesters konden lezen. Ze controleerden de informatie en kennis die er was.

Ze hielden informatie achter en voeden informatie die ze graag willen dat mensen geloven. En nogmaals, ze hielden mensen dom.

Dus de kerk was de parasiet, maar daarnaast ook de jager. Want de kerk had de koning in z’n macht, en de koning controleerde het leger natuurlijk.

Dit waren de dark ages (donkere dagen), en dit was geen mooie tijd om te leven.

De kerk was corrupt, de mensen wisten dit, maar wat moesten ze doen…

Er was een persoon die dit wist… Zijn naam… Martin Luther uit Duitsland.

Hij was onderdeel van de kerk maar had zijn eigen ideeën.

Hij schreef ze op en verspreide ze bij de kerk.

Het maakt niet zoveel uit, want mensen konden niet lezen… Maar tegelijkertijd vond dhr. Gutenberg (ook een Duitser) de drukpers uit.

En hierdoor werden de ideeën van Martin Luther verspreid en gekopieerd en nu was er iets om te lezen. En mensen begonnen hun hersenen te gebruiken om te leren lezen.

Ze lazen de ideeën en werden wakker. Hun bewustzijn werd groter. Ze begonnen anders te denken, ze begonnen te twijfelen aan wat hun al die jaren is verteld door de parasieten en de jagers.

Ze begonnen voor zichzelf te denken.

En wat er gebeurt als mensen voor zichzelf gaan denken is dat ze hun eigen ervaringen gaan vergelijken met wat ze wordt verteld. Dit is wat er gebeurt als mensen voor zichzelf gaan denken.

En in slechts een paar generaties raakte de kerk hun macht kwijt.

Omdat mensen niet meer accepteerden wat er verteld werd.

Stap voor stap raakte de kerk hun macht kwijt, en mensen begonnen hun ideeën te delen, te schrijven, het intellect werd groter, samen met de verspreiden via de drukpers.

De kerk moest door de knieën. Het “bedrijf” was inefficient, er werd minder geld uitgegeven of afgepakt, en moest buigen door twee dingen.

1) informatie
2) technologie

Dit is belangrijk om te onthouden. Want dit komt later terug.

Maar hierop volgde de renaciance. Een tijdperk van veel vooruitgang in bouwkunde, kunst, utivindingen, wetenschap, en al van dit soort groei.

Maar denk je dat de parasieten en de jagers het erbij lieten zitten?

Natuurlijk niet.

Ze evalueerden ook mee.

Het enige dat ze weten is manipulatie, geweld en controle houden over informatie.

Dus dit is wat ze deden.. En hier wordt het een beetje zwaar.

Maar het is belangrijk om heel het verhaal te weten.

De kerk hield een deel van de controle overeind door te dreigen met iets wat mensen niet konden bewijzen voor zichzelf.

Dat wil zeggen… dat ze zeiden dat als je niet volgt wat wij (de kerk) zegt dan beland je in de hel.

Mensen geloofden dat gedeelte in ieder geval genoeg om nog steeds een aantal regels te volgen.

Maar… dat was niet genoeg.

Dus de kerk besloot om dit gedeelte, de hel, ook in de fysieke wereld toonbaar te maken.

Wat ze deden, is ze lieten hun mannen het dorp ingaan om iemand te zoeken.

Een vrouw, gerespecteerd door velen, connected met de natuur, en ze lieten haar inbrengen.

En ze beschuldigen haar, dat ze een heks was.

Deze vrouwen hadden geen idee, ze woonden met hun familie, verzamelden kruiden en plantjes. Maar moesten opbiechten en toegeven dat ze heksen waren.

Dit werd in publiek gedaan. Ze martelden deze vrouwen net zolang totdat ze toegaven dat ze heksen waren.

Maar de jagers en parasieten gingen verder… ze vroegen wie de andere heksen waren, waar ze woonden.

En ze trommelden al deze heksen op, en legden ze op de brandstapel, en vermoorden / verbranden deze vrouwen. En vertelden… dit is wat er gebeurt als je god niet trouw bent.

Dit is wat er gebeurt als je de kerk verlaat en je eigen pad bewandeld.

Nu dat de drukpers op volle toeren draaide, sprong de kerk hier bovenop. Ze schreven een boek.. “the hammer of witches”. Dit was de bestseller in heel Europa.

Waarom denk je…? Iedereen wilde dit boek om zichzelf te beschermen voor de heksen. Maar denk je niet stiekem dat mensen het boek lazen om erachter te komen hoe een heks zich gedraagt? Hoe NIET te doen?

Denk je dat in de paniek mensen dit boek lazen om erachter te komen welk gedrag ze NIET moesten laten zien in publiek, bang om levend verbrand te worden?

En dit werkte… voor een korte periode.

Maa teveel informatie en kennis was ontsnapt.

En dus moesten de specialisten in geweld en controle blijven doorontwikkelen. En sindsdien is informatie gebruikt om de mensheid te controleren.

En tot op heden is dit een constante dans geweest tussen de producers en de controleurs.

Terwijl de producers blijven produceren, steeds meer voor zichzelf gaan denken… verliezen de parasieten, de jagers, de overheden… steeds meer grip.

De technologie is veranderd. Van 15000 jaar geleden een zwaard, een pijl en boog, een bijl tot nu… steeds geavanceerdere “wapens”.

Denk je dat ze nu meer weten over de hersenen en het brein dan zeg… 15000 jaar, of zelfs 500 jaar geleden?

Over de behoefte om ergens bij te horen, over de angst om ergens niet bij te horen of afgewezen te worden? Denk je dat dit gebruikt kan worden als manipulatie tool?

Wat denk je dat het wapen is wat de controleurs vandaag de dag gebruiken?

Het enige wat ze hebben vandaag de dag is ANGST.

En o.a. de media is het voertuig om dit wapen te verspreiden. En andere manieren van informatieverspreiding.

That’s it.

Zonder angst, gaan producers door met produceren, negeren ze wat er gebeurt, negeren ze de parasieten en de jagers. De controleurs.

Vrij om te gaan en staan waar ze willen zullen de ondernemers, de artiesten, de uitvinders betere manier vinden om dingen te doen. Dat zit nou eenmaal in onze natuur.

Op dit moment in onze samenleving is angst een natuurlijk iets. We weten al van heel jong af aan wat we moeten vrezen, waar we angst voor moeten hebben. We leven in een cultuur met angst.

En de meeste mensen hebben geen idee hoe ze met angst om moeten gaan.

We worden opgevoed om snel weg te rennen van angst, in plaats van het te onderzoeken.

We worden nu geleerd om onze buurman of vrouw te vrezen, en angst voor te hebben, zonder dat we zelf goed nadenken of dit wel echt reeel is.

Angst en dwang zijn de wapens.

Oke, we gaan door…

We hebben flink wat geschiedenislessen al gehad.

We begonnen bij 50.000 jaar geleden met onze jagers / verzamelaars
Toen gingen we naar 15.000 jaar geleden met onze boeren, en de verschuiving van rijkdom
Naar 500 jaar geleden met de uitvinding van de drukpers en mensen die leerden hoe te lezen en schrijven

Gevolgd door de renecaincce

Naar nu 60 jaar geleden… want toen gebeurde er iets.

Iets soortgelijks als 500 jaar geleden.

De microchip werd namelijk uitgevonden.

En dit zorgde voor computer technologie. Verdere informatie technologie.

En dit gaat in sneltreinvaart. De snelheid van de microchips en processors verdubbeld elke 18 maanden.

Daarom hebben we nu een alles-in-een smartphone terwijl we 10 jaar geleden nog met een Nokia met snake rondliepen.

Elke 18 maanden koop je een twee keer zo snelle computer voor hetzelfde geld, en ook kleiner.

En op die computers en smartphones draait software.

En hier is waar het interessant wordt. Want als je ook maar iets van computers / software en hardware weet… dan weet je dat een microchip iets fysieks is…

Maar software.. computer code, is NIET fysiek.

Het leeft in de hardware. Het is data. Het is informatie. Het kan gekopieerd worden, verwijderd, aangepast, doorgestuurd etc.

Software, is data. Is niet fysieke rijkdom.

En informatie kan verspreid worden via een terminal, dus een computer of smartphone, en vervolgens is het overal. Je hebt geen drukpers meer nodig.

En toen deze vorm van niet fysieke rijkdom begon te verspreiden, zag je ineens dat mensen met ideeën, ineens heel rijk werden. Zonder een boerderij, zonder fabriek.

Het zorgde voor meer producers.

En deze producers maakte een verschil in de wereld, zonder fysieke assets.

En raad eens waarmee je dit niet kunt controleren… Met geweld.

Geweld was de afgelopen 15.000 jaar hetzelfde als rijkdom, omdat je de fysieke goederen kon pakken.

Nu is de meest waardevolle asset ter wereld, data, niet te pakken met geweld.

Rijkdom was fysiek. Maar nu niet meer.

En de controllers hebben dit aan zien komen. En hadden / hebben niet echt een idee hoe hiermee om te gaan.

Wat denk je dat ze van het internet vinden. De hedendaagse drukpers. Waar we dagelijks aan ideeën kunnen worden blootgesteld. Waar elke dag meer mensen wakker worden?

Denk je dat ze daar niet een beetje bezorgd om zijn geweest afgelopen jaren?

Dit soort dingen oplossen met geweld kan bijna niet meer. Er zijn teveel producers, teveel mensen, de populatie groeit te snel.

Mensen worden te slim. Bedrijven vinden manieren om geen belasting te betalen. Grote bedrijven. Google of Facebook. Ze doen zaken vanuit Ierland of andere constructies, waar de belastingdruk een stuk lager ligt.

De grote bedrijven die enorm veel rijkdom creëren betalen geen belasting.

Dat is een probleem voor de controllers. Ze vinden dat ze recht hebben op die belastingcenten.

Ondertussen, waar gaat al dat belastinggeld heen.

Niemand lijkt zich zorgen te maken over hoe dat geld besteed wordt, maar er wordt werk aangenomen voor een prijs dat voor 100 keer minder aangenomen kan worden.

Waar denk je dat al dat geld naartoe gaat?

Ondertussen ga jij naar je werk, verdien je geld, terwijl er spreekwoordelijk iemand boven je hoofd hangt met een honkbalknuppel om de helft van je salaris te ontvangen.

Ik zeg niet dat je je belasting niet moet betalen, maar de service die verleend wordt voor het percentage en het geld wat je af moet staan is gewoon niet in balans.

Al die blunders, al die corruptie.

En ik zeg niet dat alle overheden corrupt of slecht zijn. Het enige wat ik wil zeggen is dat het niet tof is om 100x meer uit te geven voor een service dan dat het daadwerkelijk waard is.

En toch zijn mensen het er helemaal overeens dat het allemaal een goed idee is.

Deels vanuit angst, en deels vanuit een sociaal oogpunt.

Het idee dat jij niet weet wat goed is voor jou, maar WIJ weten het wel.

Dat is het spel wat gespeeld wordt.

En de angstmachine is het belangrijkste onderdeel hierin.

Maar dit zou wel eens kunnen veranderen.

Want net zoals in het verleden… met de kerk. Net voor het uitvinden van de drukpers…

De kerk was te groot, te log, te corrupt. Niet efficient.

Dat is wat er nu gebeurt met de overheden. Met banken.

Ze falen. Ze falen om de service te verlenen waar jij voor betaald.

En steeds minder mensen pikken het nog,

Overheden kunnen wel eens op hetzelfde punt staan als de kerk net voor de uivinding van de drukpers. En de hedendaagse drukpers is internet.

En wat doen mensen nu? Ze worden wakker. Ze stellen vragen. Ze praten met elkaar. Delen informatie met elkaar.

Kennis is macht.

En de controllers zagen dit, en hoewel ze de tech niet kunnen controleren. Of het internet niet kunnen controleren. Wat kunnen ze wel controleren? De informatie.

De verhaallijn wat er verteld wordt op ’s werelds grootste websites.

Laten we een voorbeeld nemen.

Controllers vs. Logisch nadenkende mensen.

Wat denk je dat gezonder is voor families. Dat kinderen opgroeien met hun ouders, of dat ze met vreemden of alleen opgroeien.

Denk je dat het beter is voor ouders om hun eigen normen en waarden over te dragen aan hun kinderen, of dat iemand anders dit doet.

Ik weet dat dit rare vragen zijn, maar ik kom zo met mijn punt.

En ik weet dat 99% van de ouders die deze video kijken, op beide vragen heeft gezegd dat hun kinderen moeten opgroeien bij hun ouders, en dat ouders de normen en waarden zouden moeten overdragen…

… maar ergens… is het compleet normaal geworden dat onze families gescheiden worden, en dat onze kinderen hun informatie krijgen van iemand die wij als ouders misschien 1 of 2 uur gezien hebben tijdens een ouderavond.

Ik heb het over school. En de 5,6,7 soms 8 uur dat kinderen hun tijd doorbrengen.

Nu weet ik ook wel dat sommige kinderen het fijn vinden om naar school te gaan, en sommige ouders het ook heel fijn vinden dat hun kinderen naar school gaan. Maar is dit omdat dit ons aangeleerd is. Dit gaat al een aantal generaties zo.

Ouders hebben geen idee wat hun kinderen leren, hoe ver ze zijn of niet, buiten het ouderavond uurtje met de leraar of lerares. En ouders gaan ervan uit dat alles wat in het brein van hun kind gedropt wordt one is. Simpelweg omdat ze ook zo opgegroeid zijn. En ze zoiets hebben van.. ik ben prima terecht gekomen.

Het wordt genormaliseerd.

Nogmaals, nu wil ik niet zeggen dat iedereen moet homescholen, maar het is iets om over na te denken. Net zoals veel punten in deze video.

Ik zal een voorbeeld geven van hoe iets genormaliseerd wordt in onze samenleving. Iets wat onnatuurlijk is, maar toch normaal gevonden wordt.

Herinner je de film Bambi? Wat weet je nog van deze film? Het enige wellicht het vreselijke verhaal dat de moeder van Bambi doodgaat. En Bambi er alleen voorstaat. Hoe kun je een kinderfilm maken, die mensen voor hun plezier zouden willen kijken, met zo’n verhaallijn?

Hoe zit het met de andere vele kinderfilms? The lion king, gebeurde hetzelfde. Aladdin, waar waren zijn ouders? Finding Nemo? Sneeuwwitje. Noem maar op. Waarom groeiden die allemaal op zonder ouders? Wellicht om de story te vormen in het hoofd van zowel ouders als kinderen dat het prima is om gescheiden te zijn.

Als kinderen opgroeien en deze verhalen normaal vinden, dan is gescheiden worden van je familie niet zo’n groot probleem.

En ik zeg niet dat dit soort dingen niet in real life gebeuren, maar als jij in controle bent om mensen goed te laten voelen over iets dat eigenlijk onnatuurlijk is… zou dit dan toch de beste manier zijn om dit te doen.

Als je dit vergezocht vind… Let dan op het volgende. Tijdens de 2e wereld oorlog wilden ze gebruik maken van de situatie om belasting in te voeren. Want voor de 2e wereld oorlog waren Amerikanen vrij onafhankelijk. En wie denk je dat er gevraagd werd om dit te normaliseren? Walt Disney.

Hij maakte een video met Donald Duck, waarin de propaganda werd verspreid dat het leger in de frontlinie geld nodig had van de burgers. En zodoende werd het normaal voor burgers om belasting te betalen, en zodoende ook voor de generaties erna.

De controllers weten dat het steeds moeilijker wordt om met geweld de controle te houden, dus worden er verhaallijnen gecreëerd die mensen en kinderen manipuleren om te denken zoals zij willen. Om gescheidenheid te creëren, om angst te creeeren.

Want niks is zo krachtig als connectie, liefde, kameraadschap. Maar ook, mensen die beginnen na te denken voor zichzelf. Producers die beginnen na te denken voor zichzelf.

En denken… waarom zou ik nog 50% van mijn inkomen afstaan aan de overheid. Als slechts 10% van dit geld gebruikt wordt voor wegen en veiligheid, maar de bulk hiervan opgaat aan geweld, instanties die corrupt zijn, en mensen die alleen hun hand ophouden.

Als mensen gaan denken… ik ga mijn geld stoppen in een cryptocurrency die niet traceerbaar is, waar geen bank tussen zit, en waarmee ik zelf kan bepalen waar mijn geld heen gaat. Ik kan zelf bepalen wie ik wil helpen.

Nogmaals, ik ben niet perse tegen belasting. Tegen een deel van mijn inkomen afstaan voor het grotere goed. Voor dingen die bijdragen aan een betere en veiligere maatschappij.

Waar ik gewoon niet voor ben is dat het meerendeel van de belastingcenten niet op een manier ingezet worden waar ik heel blij mee ben, maar dat ik wel geacht wordt om mee te doen.

Dan nu… waar gaat dit allemaal om…

De vijand van de controller is een rationeel denkend en gezond individu.

Dit is wat de controlerende macht het meeste vreest, iemand die niet mee wil spelen in het spel van controle.

Iemand die zichzelf vertrouwd, en niet perse aanneemt dat iemand anders weet wat goed voor hem / haar is. Een vrije denker. Mensen die creëren, produceren. Mensen die willen groeien, en verder willen gaan.

Mensen die de connectie willen maken met andere individuen die op deze manier denken en een community vormen. Innovatie brengen, ideeën delen, liefde delen.

Dat is waar ze het meest bang voor zijn.

Voor hen is het beter dat iedereen volgt, schapen zijn, makke lammetjes. Geïsoleerd, bang en angstig. Een slachtoffer.

Dus dat zijn de twee keuzes.

Of je bent een rationeel denkend persoon, vrij en gezond en je bent de vijand van de controlerende macht.

Of je bent een schaap, een mak lammetje, een slachtoffer vol met angst.

En dat is de keuze die je zelf kunt maken.

Als je gezond bent, mentaal en fysiek van maak je de juiste beslissingen. Maak je fouten, natuurlijk. Maar je leert ervan. En je zelfvertrouwen gaat omhoog, want volgende keer maak je diezelfde fout niet nog een keer.

Het tegenovergestelde hiervan is angstig, is de groep, de collective. Iemand die tot die groep behoort. Die denkt dat hij / zijn geen waarde brengt, die gelooft in de waarde van de groep.

Als iemand niet van zichzelf houdt, dan zullen ze genoegen nemen met haatvolle aandacht, want het is nog altijd beter om aandacht te krijgen, ook al is het negatief, ook al wordt je gestraft dan dat het is om genegeerd te worden.

Als mensen niet in die liefdevolle staat zijn, vertrouwen hebben in zichzelf, als ze voelen dat ze geen waarde toevoegen, en niet op het pad zijn om zichzelf te leren kennen.. dan zul je al snel merken dat ze zich aansluiten bij een groep. Zodat ze verteld kan worden hoe ze moeten denken.

En geloven dat de groep meer belangrijk is dan dat ze zelf zijn.

De krachtige onafhankelijke individu weet dat het beste wat ze kunnen doen is werken aan hun eigen gezondheid, hun eigen financiën, hun eigen productiviteit, en hun eigen hun blijdschap.

Want ze weten dat als zij sterker worden, dat hun community ook sterker wordt.

Maar iemand die dat niet kan zien… heeft geen waarde, en daarom is de groep meer waardevol.

En om deze reden… staan we voor een splitsing in onze gemeenschap.

Een belangrijk moment in de historie.

En de keuzes zijn. Individualiteit, of de collective.

Waarbij de collective gevoed wordt door angst.

Een groep die zegt, dat een individu die voor zichzelf denkt, gevaarlijk is, omdat die niet zo doet als wij. En dat de groep belangrijker is… dat is de taal die gebruikt wordt door de controllers, de taal van angst.

Want ze zijn als de dood, dat er iemand is die voor zichzelf denkt, die vervolgens andere mensen en individuen in de groep eraan herinnert dat dit hun natuurlijke state of being is, en dat ze niet in de groep hoeven te zijn als ze dit niet willen.

Dus dat is wat we nu zien… Een enorme splitsing in de samenleving.

En de afgelopen 12 maanden zien we hoe vrije denkers op alle mogelijke manieren geblokkeerd worden, in een naar daglicht worden gezet, belachelijk worden gemaakt.

Tegelijkertijd zien we een enorme groep groeien die niet meer voor zichzelf denkt, die alles aanneemt wat er gezegd wordt, hun kracht en vrije wil weggeeft, en stukje bij beetje meer van de regels van controle voor lief neemt. Want, het is nou eenmaal zo. En stukje bij beetje wordt hun initiële gedachte die ze eerst hadden, zeg 12 maanden geleden, overschreven met een nieuwe gedachte die gevoed wordt door een groep die zo groot wordt, en zo luid is… dat er geen weg meer terug is.

En we staan in een situatie nu, waar de controllers nagenoeg totale controle hebben over hetgeen waar ze het meest bang voor waren… en dat is de controle verliezen over de groep.

Hoe ze dat doen..? Het virus natuurlijk.

En alle tools die ze nu tot hun beschikking hebben om deze onzichtbare vijand te verslaan.

Ten eerste mondkapjes. Het is inmiddels ruim wetenschappelijk bewezen dat mondkapjes niks doen voor het wel of niet overbrengen van het virus. Iedereen doet zijn mondkapje 15x op, het is veel ongezonder dan geen kapje.

Wat je wellicht dacht dat nooit zou gebeuren in Nederland is nu werkelijkheid. Jij moet verplicht een mondkapje op het vliegveld, in de supermarkt, in het openbaar vervoer.

Denk je dat de overheid in Nederland mensen kan verplichten om overal een mondkapje te dragen?

Nee, maar hoe doen ze het dan? Via de bedrijven en ondernemers.

De supermarkten, winkels, etc. maar ook de burgers kunnen een boete krijgen als ze geen mondkapje ophebben. Daarnaast hebben mensen ook geen zin in “gedoe”, en dus dragen ze het kapje omdat het nou eenmaal niet anders kan.

Bedrijven kunnen kiezen voor een boete, of het dichtgooien van hun winkel, of mensen forceren om een mondkapje op te doen als ze binnen komen.

Wat denk je dat ze kiezen… Ze willen hun winkel open houden natuurlijk.

En wat kies jij. Het gaat niet om het virus hier. Het gaat er gewoon om dat jij iets doet waar je niet in geloofd (het dragen van een mondkapje) omdat het alternatief niet comfortabel is.

Volgende vraag is dan…

Wat is je keuze… het niet nemen van een vaccinatie, of zonder problemen boodschappen doen?

Dus je kunt kiezen… geen vaccin is geen boodschappen doen.

En daarbij, wat nou als de overheid het verbied om boodschappen thuis af te leveren bij een huis dat niet geregistreerd staat als een huishouden die vaccinaties heeft genomen.

Want dat is de kant waar we opgaan.

Je kunt straks niet meer vliegen, geen boodschappen meer doen, een taxi nemen, als je geen vaccinatie hebt.

En ik wil het niet eens hebben over of je het vaccin wil nemen, wat er in zit, of het goed voor je is of niet. Wat mijn belangrijke punt is hier, is dat de keuze die mensen hebben geforceerd wordt.

En als je denkt, dit gaat nooit gebeuren… Please… laat de historie helaas een sterke voorspelling zijn van de toekomst.

Als je kijkt naar het verleden, en het gedrag van de controllers. Weet dan, dat dit zich zonder moeite zal herhalen.

Gedurende de gehele geschiedenis is het gedrag hetzelfde geweest, altijd is het doel geweest om de rijkdom en de groep te controleren, en altijd is er de angst geweest dat mensen wakker worden en zeggen, we hebben jullie niet nodig en we kunnen het zelf beter.

En de hedendaagse technologie voor de zelfdenkende individu om in contact te komen met anderen is social media. En hier moest natuurlijk een stokje voor gestoken worden.

Weet dat de grote social media bedrijven in de broekzak zitten van de controllers, met hun censorship, manipulatie van zoekresultaten, bannen van individuen die anders denken.

Maar het gaat verder. En china is een mooie voorloper van wat met grote mogelijkheid zou kunnen komen naar ons. China heeft z’n eigen Facebook, het heet Sesami.

En sesam doet alles wat Facebook doet, je kunt connecten met vrienden, foto’s en video’s delen etc. Maar wat Sesami ook heeft is een social credit score.

Wat is een social credit score? Nou het is een score die je krijgt op basis van de interactie die je hebt op het platform. Tot welke groepen je behoort, welke vrienden je hebt. Welke media je consumeert, welke routes je neemt in het verkeer.

Dit is een echt ding. Dit gebeurt al jaren nu china.

Dus hoe dit in de praktijk gaat is, dat jij een vriend hebt, die naar een protest gaat, en door jouw vriend krijg jij een lagere social credit score.

Met andere woorden, het gedrag wat de controllers niet goedkeuren, verlaagd jouw sociale credit score.

Het effect hiervan is dat er mensen zijn in china die niet kunnen vliegen, omdat hun social credit score te laag is. Er zijn mensen die ontslagen zijn omdat hun social credit score te laag is. Er zijn mensen die geen lening krijgen bij de bank, die geen gezondheidszorg krijgen omdat hun social credit score niet hoog genoeg is volgens de standaard van de controllers.

Wat zou jij doen?

Wat zou je doen als Facebook een social credit score zou implementeren?

Zou je denken… dat gaat nooit gebeuren?

Want hoeveel dingen zijn er de afgelopen maanden al gebeurt waarvan je nooit gedacht had dat ze ooit zouden gebeuren?

Wat zou je doen. Als je het vaccin zou MOETEN nemen om boodschappen te doen?

Dit gaat niet om een virus.

Dit gaat om controle.

Als je deze video kijkt, zo ver als dit, en je hoort deze woorden, dan opereer je al op een individualistisch niveau. Je denkt voor jezelf. Je waardeert vrijheid.

Maar wat ga je doen, als er een wetsvoorstel wordt aangenomen, net zoals de kerk wetten aannam een jaar of 500 geleden, zoals een wetsvoorstel in New York waar NU op dit moment over gepraat wordt, waarin staat dat voor de gezondheid van de medemens, iedereen die verdacht wordt om een gevaar te zijn voor de gezondheid van de samenleving, ingerekend kan worden en verplaatst kan worden naar een faciliteit die de overheid heeft speciaal voor dit soort mensen.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen, als over een jaar op de deur wordt geklopt, en 3 mannen staan daar met van die hamzet pakken, en ze zeggen dat ze geïnformeerd zijn dat je boodschappen thuis hebt ontvangen, maar dat je niet gevaccineerd bent en dat je mee moet komen.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen als ze je gaan traceren via je telefoon, wat nu al gebeurt in Spanje, en je bent in contact geweest met een persoon die besmet was met Covid 19. Dat wil zeggen, je zat in hetzelfde restaurant, je zat in dezelfde bus of whatever… en voor je eigen veiligheid…

… hebben we een blauwdruk gemaakt van je huiselijke situatie, en we hebben gezien dat jullie met z’n 5-en hier wonen, maar jullie hebben maar 2 badkamers.

En vanwege de veiligheidsmaatregelen die er nu zijn moet iedereen een aparte badkamer hebben, dus voor jouw veiligheid mogen jij en je partner hier blijven wonen, maar moeten we de kinderen in veiligheid brengen naar een plek waar het veilig is voor hen.

Maar geen zorgen, het is veilig voor hun. Het is zo veilig dat je ze niet mag bezoeken.

Nogmaals, de controllers zijn hun streken niet verloren.

Dit zijn daadwerkelijke wetsvoorstellen die gedaan worden in New York, en in California.

Maar wat zou je doen.

Ik wil niet overmatig dramatisch doen… Maar we gaan naar zo’n soort maatschappij de aankomende jaren.

Dus de vraag is…

Als het spoor van de trein en de wegen steeds meer uit elkaar gaan raken.

Welke weg kies je dan?

Want des te dieper en verder je een bepaalde weg kiest, des te moeilijker het is om over te springen naar de andere kant.

Maar dat is waar we heengaan.

Aan de ene kant de emotioneel stabiele, creative individu die ervoor kiest om zichzelf te omringen met like-minded individuen. Die de trots en het lef heeft om te kiezen wat goed voor zichzelf is.

Of het pad van de collective, waar je wordt verteld wat je moet doen, anders dan …

Het is een keuze die je moet maken, en ik zou hier niet te licht over denken.

Kiezen voor het pad van de individu maakt dat je een bepaalde skillset aan moet nemen, waardoor je kunt blijven leven op jouw eigen voorwaarden.

En ik zeg niet dat je de bossen in moet, en moet leven in de natuur.

Helemaal niet zelfs. Het zou gevaarlijk zijn.

Maar er is een bepaalde mindset, financiële zekerheid, manier van leven en netwerk wat van pas kan komen aankomende jaren.

Ik zal in aankomende video’s (een aantal op social media, en een aantal in de besloten community) delen wat je kunt doen.

Mocht je interesse hebben schrijf je dan in voor de community.